Integritetspolicy

Stiftelsens hemsida används i första hand för information om stiftelsen och dess ändamål. Där går också att hitta bilder och annan information om de konstverk som stiftelsen har i sin ägo.

Det är viktigt för stiftelsen att besökare på hemsidan och i webbutiken som lämnar personuppgifter till oss känner sig trygga med hur vi hanterar dem.

I denna integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter, hur din rätt till skydd av dessa tillvaratas samt hur du kan utöva dina rättigheter enligt föreskrifterna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Stiftelsen är personuppgiftsansvarig enligt denna förordning.

VID KÖP I WEBBUTIKEN

När du genomför ett köp i webbutiken behöver du ange vissa personuppgifter för att vi ska kunna leverera varan till dig.

Följande personuppgifter behandlas av stiftelsen:

  • För- och efternamn
  • Emailadress
  • Personnummer beroende på betalningssätt
  • Adress, postnummer, bostadsort och land
  • Telefonnummer
  • Betalningsinformation

Dessa personuppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund vid köp, frakt, eventuella returer eller garantiärenden samt för utskick av information om våra varor eller om stiftelsens verksamhet.

Cookies

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare. 
Vi spara både permanenta kakor och sessionskakor. 


Du kan själv välja att inaktivera användningen av cookies i din webbläsare. Klicka på din webbläsare nedan för att få mer information. Notera dock att vissa av de tjänster som vi tillhandahåller bara kan användas om du accepterar cookies.

Google Chrome
Microsoft Windows Explorer
Mozilla Firefox

 

Så här används informationen som vi samlar in från kunder

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som vi använder för det ändamålet är Google Analytics.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna integritetspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.

Stiftelsen hanterar personuppgifter på servrar tillhandahållna av City Networks AB i Karlskrona. Webbshopen är utvecklad av Webbyrån INKA Interactive i Malmö.

 

Informationssäkerhet för kunder

Vi jobbar hårt för att skydda stiftelsens kunder och blivande kunder mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:

  •  Vi krypterar vår hemsida med SSL.
  •  Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.

 

VEM HAR TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTERNA OCH HUR LÄNGE SPARAS DE?

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket de har samlats in eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

De personuppgifter du lämnar till oss kommer endast att hanteras av personer hos stiftelsen som behöver behandla dem för ändamålen ovan. Utöver dessa personer kommer personuppgifter att kunna delas med stiftelsens externa IT-leverantörer och leverantörer för betalningslösningar i den mån det behövs för att administrera och genomföra köp, frakt, retur och garantiärenden.

Vidare kan personuppgifter delas med de som stiftelsen anlitar för hantering av beställning och frakt samt de som för stiftelsens räkning sköter administration och redovisning av stiftelsens verksamhet.

 

Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.

 

DINA RÄTTIGHETER

Lennart och Margareta Rodhes konstvetenskapliga stiftelse, org.nr 802424-5535, c/o Carnegie Investmente Bank, 103 38 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till stiftelsen. Detta innebär att stiftelsen är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas enligt lag.

Du har rätt att skriva till stiftelsen för att få veta vilka personuppgifter som finns om dig. Dit kan du också skriv om du vill ändra en felaktig eller ofullständig personuppgift.

Du kan när som helst begära att dina personuppgifter begränsas eller raderas (rätten att bli bortglömd) i de fall behandlingen av personuppgifterna inte längre är nödvändiga för sitt syfte. Observera dock att det kan finnas legala hinder för omedelbar radering av personuppgifter, tex enligt bokförings- eller skattelagstiftning.

Om du har några frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta stiftelsen per brev till adressen ovan.